νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο ΠΑΔΑ με θέμα:”Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη-Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια νέων καλλυντικών προϊόντων” 

master

 νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο ΠΑΔΑ με θέμα:”Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη-Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια νέων καλλυντικών προϊόντων” 

  • 8 Αυγούστου 2022
  • |
  • eepabe

Tο  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τομέα Αισθητικής & Κοσμητολογίας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του ΠΑΔΑ, προκηρύσσει τον Γ’ Κύκλο λειτουργίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 με τίτλο «Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη-Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια νέων καλλυντικών προϊόντων» (ΦΕΚ 2205/Β΄/06-06-2020, ΦΕΚ 2935/Β΄/17-07-2020, ΦΕΚ 1388/Β΄/08-04-2021 & ΦΕΚ 5681/Β΄/07-12-2021)
Το ΠΜΣ στοχεύει στην  προσφορά εξειδικευμένων γνώσεων στα πεδία:
α) της Αισθητικής και της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Αισθητική Επιστήμη,
β) της ανάπτυξης καλλυντικών προϊόντων και επίλυσης προβλημάτων κατά την ανάπτυξη,
γ) του ποιοτικού ελέγχου και
δ) μελετών ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των καλλυντικών προϊόντων.
Σκοπός του μεταπτυχιακού είναι η προσφορά στους φοιτητές προηγμένων γνώσεων για
α) την αντιμετώπιση των αισθητικών προβλημάτων με καινοτόμα καλλυντικά προϊόντα και τη χρήση σύγχρονων συσκευών της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας,
β) τη διαχείριση αισθητικών προβλημάτων από τον Αισθητικό επί εδάφους δερματοπαθειών στο βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία και στην ανάπτυξη από τον Κοσμητολόγο καλλυντικών προϊόντων που συστήνονται επικουρικά στις δερματικές παθήσεις,
γ) την εμπεριστατωμένη κατανόηση των μηχανισμών δράσης των βιοδραστικών συστατικών που ενσωματώνονται σε καλλυντικά προϊόντα,
δ) την ανάπτυξη (formulation) διαφόρων καλλυντικοτεχνικών μορφών και την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη και την παραγωγή,
ε) τον ποιοτικό έλεγχο, τη διασφάλιση ποιότητας και τις κλινικές μελέτες ασφάλειας και αποτελεσματικότητας καλλυντικών προϊόντων.
η φοίτηση 
η χρονική διάρκεια του Μεταπτυχιακού προγράμματος είναι 3 εξάμηνα σταα οποία περιλαμβάνετε και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. 
 Υπάρχουν δυνατότητες
α) μερικής φοίτησης και
β) εξ αποστάσεως φοίτησης, καθ’ όλη την περίοδο της  φοιτήσεως, αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που θα αποφασιστούν από τα αρμόδια όργανα.

δίδακτρα 
Για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 800 ευρώ ανά εξάμηνο. Το  σύνολο διδάκτρων του προγράμματος 2400 ευρώ

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:

από 01/ 07/ 2022 έως 15 / 09 / 2022

Την Προκήρυξη καθώς και την Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας  θα τις βρείτε στο παρακάτω link 
https://drive.google.com/drive/folders/13VL27ReNeXtjAy740SaKZKH3rhqrJ-C3?usp=sharing

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά σε ένα αρχείο pdf με την ένδειξη Αίτηση Υποψηφιότητας Π.Μ.Σ. 2022 – 2023 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail): aesthcosm@uniwa.gr υπόψη κ. Βασιλικής Γαρδίκη.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στο

ΠΜΣ «Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη-Ποιοτικός Έλεγχος και Ασφάλεια Νέων Καλλυντικών Προϊόντων»