Νομικά

Νομικά (1)

Ενημέρωση για θέματα νομοθεσίας.

Απαγορευτικές διατάξεις

Written by Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2009 17:33

Άρθρο 5

Απαγορευτικές διατάξεις

•  Στα εργαστήρια αισθητικής απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση εκτός αυτής για την οποία χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας τους.