Άδεια Λειτουργίας Εργαστηρίου

Rate this item
(0 votes)
by in Uncategorised on 04 Ιουνίου, 2013

Κατεβάστε από το εδώ το αρχείο με τις προϋποθέσεις για την ίδρυση ινστιτούτου Αισθητικής


Πιστοποιητικό Υγείας

Εργαζομένων σε Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
Συνάδελφοι
Με την απόφαση 35797/11-4-2012.
1-Για την απόκτηση πιστοποιητικού Υγείας ,σε επιχειρήσεις Υγειονομικού ενδιαφέροντος,εκτός από την κλινική εξέταση ,η οποία γίνεται από Κρατικό ή Ιδιώτη γιατρό ,θα υποβάλλονται υποχρεωτικά όλοι σε ακτινογραφία θώρακος.
2- Τα πιστοποιητικά Υγείας των εργαζομένων θα φυλάσσονται στις επιχειρήσεις Υγειονομικού ενδιαφέροντος και θα επιδεικνύονται όταν ζητούνται από τα αρμόδια όργανα Υγειονομικού Ελέγχου.
3-Τα βιβλιάρια Υγείας τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί θα ισχύουν έως την ημερομηνία λήξης τους.

Ενημερώνουμε τα μέλη ό.τι το βιβλιάριο υγείας έχει αντικατασταθεί από πιστοποιητικό υγείας που παρέχεται από ιδιωτικό ιατρείο ή δημόσιο νοσοκομείο . Στο κάτωθι αρχείο μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα νοσοκομεία που διενεργούν τις εξετάσεις και παρέχουν το συγκεκριμένο πιστοποιητικό ανάλογα με τους μήνες του έτους . 

 


 Περιποίηση Χεριών και Ποδιών - Υ.Α.9516/2009


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 


Άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων


ΒΕΒΑΙΩΣΗ "Άσκησης Επαγγέλματος Αισθητικού"

Διευκρινιστική εγκύκλιος του Π.Δ. 3919/2011 βάση του οποίου εκδίδεται η "άσκηση επαγγέλματος Αισθητικού"


ΦΕΚ 244/Α/28-11-1969

Παρ.3 νόμος υπ' αριθμόν 361
θέμα: Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του αισθητικού


ΦΕΚ 251/Α/22-10-2001

Προεδρικό διάταγμα υπ' αριθμόν 373
Θέμα: Τροποποίηση της Π.Δ 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων


Κατάστημα περιποίησης χεριών-ποδιώνΑγαπητοί Συνάδελφοι


Με την Υ.Α.9516/22-1-2009 [αρ 1 παρ 3] δίδεται η δυνατότητα σε Συναδέλφους που διατηρούν <Εργαστήριο Αισθητικής> να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα εντός των  Εργαστηρίων Αισθητικής  αποτελεί δε επιχειρηματικό δικαίωμα των Εργαστηριούχων Αισθητικών: αρ1 .παρ 3<να δημιουργήσουν μικτό κατάστημα περιποίησης χεριών-ποδιών μαζί με κομμωτήρια-κουρεία,εμπορίας καλλυντικών,Εργαστήρια Αισθητικής,Πολυδύναμες μονάδες,ξενοδοχεία και θαλασσοπλοούντα πλοία.> 
άρθρο 1 παρ 1 -τεχνίτης περιοίησης χεριών -ποδιών : είναι εκείνος που παρέχει  υπηρεσίες στην περιποίηση των χεριών-ποδιών[ονυχοπλαστική-προσθετική νυχιών-άλλες τεχνικές κ.λ.π.] 
άρθρο 3 ειδικοί όροι υγειηνής 
-Το οίκημα να είναι μόνιμης κατασκευής,να πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του εκάστοτε εν ισχύ Γ.Ο.Κ. και να είναι χαρακτηρισμένο ως χώρος κυρίας χρήσης- 
-στην περίπτωση λειτουργίας μικτού καταστήματος :Εργαστηρίου Αισθητικής και περιποίησης άκρων απαιτούνται ,για την περίπτωση παροχής υπηρεσιών χεριών-ποδιών 4 τ.μ. ανά θέση εργασίας και μόνιμο διαχωρισμένο χώρο από το υπόλοιπο κατάστημα΄. 
-τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία ή θα είναι μιάς χρήσης ή θα αποστειρώνονται μετά από κάθε χρήση σε ειδικό κλήβανο 
-Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων περιποήσης χεριών-ποδιών χορηγείται στους κατόχους αντίστοιχης άδεις άσκησης επαγγέλματος ή σε φυσικό πρόσωπο μη κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος ή σε νομικό πρόσωπο υπό την προϋπόθεση το εν λόγω κατάστημα θα είναι στελεχωμένο από προσωπικό με επαγγελματική άδεια 
-Σε περίπτωση μεταβίβασης του καταστήματος ισχύουν Υ.Α απόφαση  10551/ΦΕΚ 246/26-2007<απλούστευση διαδικασίας  έκδοσης άδειας  ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος>

 Απόσπασμα από το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 83 σχετικό με τα Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων των τμημάτων Αισθητικής της ΣχολήςΈπαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Άρθρο 1

 1. 1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Αισθητικής της ΣχολήςΈπαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
  Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώ σεις τους ασχολούνται, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως αυτός προσδιορίστηκε από τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα και προσφέρουν υπηρεσίες σε άτομα που ενδιαφέρονται για την αισθητική σώματος και προσώ που.
 2. Ειδικότερα οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, στα εξής
  αντικείμενα και δραστηριότητες
  α) Στο θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση.
  β) Στις επιχειρήσεις, που παρασκευάζουν καλλυντικά, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη και παραγωγή νέων καλλυντικών προϊόντων, 
  καθώς, και στην ποιοτική απόδοση από αισθητικής πλευράς.
  γ) Στις επιχειρήσεις, που πωλούν καλλυντικά (φαρμακεία, καταστήματα καλλυντικών), ως υπεύθυνα στελέχη.
  δ) Στις νοσοκομειακές μονάδες με δερματολογική ή ενδοκρινολογική ή νευρολογική κλινική σε καθήκοντα συνεργασίας με τους ιατρούς, 
  στον τομέα της ειδικότητας τους (καθαρισμός προσώπου, ριζική αποτρίχωση, απίσχναση κ.λπ.). 
  ε) Σε κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το
  γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους.
 3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν με βάση την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία, εργαστήρια αισθητικής (αισθητική προσώπου και σώματος, ριζική αποτρίχωση, μασάζ, ενόργανη, ανόργανη γυμναστική).
  4. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα αισθητικής, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητας τους.
  5. Οι παραπάνω πτυχιούχοι ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μετά την απόκτηση
  άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

 

Read 9394 times Last modified on Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016 20:39