Απαγορευτικές διατάξεις Featured

Rate this item
(0 votes)
by in Νομικά on 17 Αυγούστου, 2009

Άρθρο 5

Απαγορευτικές διατάξεις

•  Στα εργαστήρια αισθητικής απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση εκτός αυτής για την οποία χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας τους.

•  Απαγορεύεται η σύσταση εταιρικού σχήματος πλην αυτού που συστήνεται μεταξύ αισθητικών.

Από την εφραμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Read 19927 times Last modified on Τρίτη, 04 Ιουνίου 2013 08:58