ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Featured

Rate this item
(0 votes)
by in Για το site on 31 Ιανουαρίου, 2012

Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης του «Αλεξάνδρειου» Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Θεσσαλονίκης, διοργανώνει Αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης. Τα προγράμματα των οποίων η χρονική διάρκεια είναι έως 75 ώρες, οδηγούν σε απονομή Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης και τα προγράμματα άνω των 75 ωρών έως και 250, σε Πιστοποιητικό Δια βίου Εκπαίδευσης σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΙΔΒΕ ΑΤΕΙΘ,  όπως αυτός συστάθηκε από την ΥΑ/Β΄1179/17-06-09 «Ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης (Ι.Δ.Β.Ε.) στο Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης», το νόμο 3369 Α΄171/06-07-05 «Συστηματοποίηση της Δια Βίου Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», το νόμο 3879 Α΄163/21-09-10 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» και την ΥΑ/ Β΄2302/11-11-08 «Κριτήρια και Συντελεστές Βαρύτητας αυτών για την Αξιολόγηση των αιτήσεων και την Επιλογή των υποψηφίων για εκπαίδευση σε Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης».

Διάβαστε το πρόγραμμα των σεμιναρίων

Read 21081 times Last modified on Κυριακή, 04 Αυγούστου 2013 18:34